Blog

14
sty

Wybór formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

Opublikowane przez | · | blog | Brak komentarzy do Wybór formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

Każdy podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy zgodnie ze swoim wyborem w formie miesięcznej lub kwartalnej. Jeżeli od bieżącego ma jednak życzenie zrezygnować z wybranego sposobu opłacania podatku dochodowego i zmienić go np. z miesięcznego na kwartalny lub odwrotnie, jego obowiązkiem jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20-go lutego 2014 r.   Dodajmy, że w przypadku braku zmiany tj. kontynuowania sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy z poprzedniego roku, powyższego zawiadomienia nie składa się.   Dokonanie zmiany nie skutkuje innym sposobem rozliczania dochodu na podstawie […]

Więcej
11
wrz

Nieodpłatne używanie lokalu a podatki

Opublikowane przez | · | blog | Brak komentarzy do Nieodpłatne używanie lokalu a podatki

W działalności gospodarczej często zdarza się, że podatnicy korzystają nieodpłatnie z lokalu na podstawie umowy użyczenia, najczęściej sporządzonej z członkiem rodziny.Co do zasady nieodpłatne korzystanie w działalności gospodarczej ze składnika majątku należącego do innej osoby powoduje powstanie przychodu podatkowego.  

Więcej
Szybki kontakt!
+
Wyślij!