Jak prawidłowo sporządzić świadectwo pracy?

Posted by | No Tags | blog | Brak komentarzy do Jak prawidłowo sporządzić świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest dokumentem, które pracownik otrzymuje po rozwiązaniu współpracy lub wygaśnięciu umowy. Zgodnie z prawem dokument ten powinien zostać przekazany w ostatnim dniu trwania umowy. Jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca ma obowiązek doręczyć je za pomocą firmy przewozowej w okresie nie dłuższym niż 7 dni od ustania stosunku pracy. W dokumencie zawarte są informacje będące oświadczeniem wiedzy, nie woli pracodawcy.

Jakie elementy muszą znaleźć się w prawidłowym świadectwie pracy?

W większości przypadków sporządzaniem świadectwa pracy zajmuje się dział kadr i płac. W przypadku firm korzystających z outscourcingu kadrowo-płacowego może przygotowywać je zewnętrzne biuro rachunkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w świadectwie pracy powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • Okres zatrudnienia,
  • Wymiar etatu,
  • Zajmowane stanowiska,
  • Tryb rozwiązania umowy lub okoliczności jej wygaśnięcia.

Oprócz tego świadectwo pracy zawiera również informacje związane z uprawnieniami pracowniczymi oraz ubezpieczeniem społecznym. Dotyczą one między innymi wykorzystanych urlopów w danym roku kalendarzowym oraz innych świadczeń ustanowionych przez prawo pracy, a także informacje o korzystaniu z urlopu bezpłatnego. Konieczne jest także zawarcie informacji o wykorzystanym urlopie rodzicielskim, ojcowskim lub macierzyńskim wraz z podstawą prawną do jej udzielenia.

W prawidłowo sporządzonym świadectwie pracy musi znajdować się wpis dotyczący łącznej liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie. Należy uwzględnić też wykonywane prace dodatkowe. Jeżeli wynagrodzenie pracownika zostało zajęte przez komornika, należy umieścić taką wzmiankę w świadectwie pracy. Na wniosek pracownika, dokument ten może zawierać też informację o uzyskanych przez niego kwalifikacjach.


Brak komentarzy

Skomentuj