Wybór formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

Opublikowany przez | · | blog | Brak komentarzy do Wybór formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

Każdy podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy zgodnie ze swoim wyborem w formie miesięcznej lub kwartalnej. Jeżeli od bieżącego ma jednak życzenie zrezygnować z wybranego sposobu opłacania podatku dochodowego i zmienić go np. z miesięcznego na kwartalny lub odwrotnie, jego obowiązkiem jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20-go lutego 2014 r.   Dodajmy, że w przypadku braku zmiany tj. kontynuowania sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy z […]

Czytaj dalej