Blog

17
lip

Przedsiębiorco, nie płać odsetek niepotrzebnie!

Opublikowane przez | | blog | Brak komentarzy do Przedsiębiorco, nie płać odsetek niepotrzebnie!

Jak wiemy podatek niezapłacony w terminie stanowi zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę. Biuro rachunkowe LCConsulting przypomina, że odsetki od zaległości podatkowych należy zaokrąglić do pełnych złotych. 

Więcej
10
lut

Zmiana kwoty odsetek, której nie trzeba płacić fiskusowi

Opublikowane przez | · | blog | Brak komentarzy do Zmiana kwoty odsetek, której nie trzeba płacić fiskusowi

Biuro LCConsulting informuje, że podatnik, który zalega z zapłatą podatku, nie musi odprowadzać do urzędu skarbowego odsetek nieprzekraczających kwoty 8,60 zł. Do tej pory kwota ta wynosiła 6,60 zł. Zmiana jest wynikiem wzrostu opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej.   Dodajmy, że odsetek budżetowych księgowa nie ujmuje w kosztach w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest to więc wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów. W księgach handlowych zostaję ujęty jako pozostały koszt operacyjny ale nie jest brany pod uwagę […]

Więcej
04
lis

Księgowa podpowiada: jak naliczać odsetki od zaległości podatkowych?

Opublikowane przez | · | blog | Brak komentarzy do Księgowa podpowiada: jak naliczać odsetki od zaległości podatkowych?

Zasadą jest, że od powstałych zaległości podatkowych fiskus nalicza odsetki. Wyjątkiem są sytuacje gdy wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. Aktualnie opłata ta wynosi 6,60 zł. Wówczas fiskus nie naliczy odsetek za zwłokę w związku z powstaniem zaległości podatkowej.   W pozostałych przypadkach odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku rachunek bankowy urzędu […]

Więcej
Szybki kontakt!
+
Wyślij!