Zmiana kwoty odsetek, której nie trzeba płacić fiskusowi

Posted by | · | blog | Brak komentarzy do Zmiana kwoty odsetek, której nie trzeba płacić fiskusowi

Biuro LCConsulting informuje, że podatnik, który zalega z zapłatą podatku, nie musi odprowadzać do urzędu skarbowego odsetek nieprzekraczających kwoty 8,60 zł. Do tej pory kwota ta wynosiła 6,60 zł. Zmiana jest wynikiem wzrostu opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej.

 

Dodajmy, że odsetek budżetowych księgowa nie ujmuje w kosztach w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest to więc wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów. W księgach handlowych zostaję ujęty jako pozostały koszt operacyjny ale nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu przez księgowość dochodu z działalności.


Brak komentarzy

Skomentuj