Księgowa podpowiada: jak naliczać odsetki od zaległości podatkowych?

Posted by | · | blog | Brak komentarzy do Księgowa podpowiada: jak naliczać odsetki od zaległości podatkowych?

Zasadą jest, że od powstałych zaległości podatkowych fiskus nalicza odsetki. Wyjątkiem są sytuacje gdy wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. Aktualnie opłata ta wynosi 6,60 zł. Wówczas fiskus nie naliczy odsetek za zwłokę w związku z powstaniem zaległości podatkowej.

 

W pozostałych przypadkach odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku rachunek bankowy urzędu skarbowego.

 

Co ważne odsetki od zaległości podatkowych nie są kosztem podatkowym i jako takie nie mogą zostać ujęte przez księgowego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a w księgach handlowych zostaną ujęte jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

 

Nasza księgowość chętnie pomoże w ustaleniu i naliczeniu prawidłowej kwoty odsetek od istniejących zaległości. Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura rachunkowego lub do kontaktu telefonicznego.


Brak komentarzy

Skomentuj