Blog

31
maj

Centralny Rejestr Faktur

Opublikowane przez | · · | blog | Brak komentarzy do Centralny Rejestr Faktur

Już w lipcu zacznie działać Centralny Rejestr Faktur, w którym zgromadzone zostaną dane dotyczące transakcji zawieranych przez niemal wszystkie polskie firmy. Powołanie rejestru to jednak dopiero początek nadchodzących zmian…   Więcej informacji na: zus.pox.pl

Więcej
14
gru

Rozliczenia gotówkowe

Opublikowane przez | · · · | blog | Brak komentarzy do Rozliczenia gotówkowe

Od 1 stycznia 2017 możliwość rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami zostanie bardzo istotnie ograniczona. Jeśli wartość transakcji przekroczy 15 tys. zł, to płatność musi nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego. Naruszenie tej zasady pozbawi nabywcę towarów lub usług prawa wykazania kosztów uzyskania przychodów.

Więcej
10
lip

Data sprzedaży na fakturze

Opublikowane przez | · | blog | Brak komentarzy do Data sprzedaży na fakturze

Organy skarbowe stoją na stanowisku, że określenie data sprzedaży, stosowane na starych wzorach faktur, a nieobowiązujące obecnie, nie będzie dyskwalifikowało faktury, o ile data sprzedaży będzie tożsama z datą dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi. 

Więcej
26
cze

Księgowość dla każdego: termin wystawienia faktury na żądanie

Opublikowane przez | · | blog | Brak komentarzy do Księgowość dla każdego: termin wystawienia faktury na żądanie

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że obowiązek wystawienia faktury „na żądanie” istnieje tylko wtedy, gdy żądanie takie zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. 

Więcej
05
maj

Księgowa podpowiada: Odliczenie VAT z faktury zakupu energii

Opublikowane przez | · | blog | Brak komentarzy do Księgowa podpowiada: Odliczenie VAT z faktury zakupu energii

Kiedy odliczymy VAT z faktury za energię, wystawionej i otrzymanej 28 marca, na której podana data sprzedaży to kwiecień, a termin płatności podano na 18 kwietnia?   Na początku zaznaczmy, że zakup energii elektrycznej uprawnia do odliczenia podatku naliczonego, co do zasady, w okresie, w którym po stronie dostawcy powstanie obowiązek podatkowy. W przypadku sprzedaży mediów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.   W podanym przykładzie księgowość winna odliczyć naliczony podatek VAT najwcześniej w rozliczeniu za marzec lub w dwóch następujących po sobie okresach rozliczeniowych. Do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wydatek […]

Więcej
07
mar

Księgowość dla każdego: usługa i faktura w różnych miesiącach

Opublikowane przez | · · | blog | Brak komentarzy do Księgowość dla każdego: usługa i faktura w różnych miesiącach

Jak powinien postąpić przedsiębiorca,  który wystawia fakturę 1 marca 2014 r. za usługi wykonane w lutym? Czy przychód udokumentowany fakturą powinien ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów KPiR w dacie jej wystawienia czy też w miesiącu wykonania usługi? Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że w przytoczonej sytuacji  przychód powstaje w dniu wykonania usługi, w tym częściowego jej wykonania, nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. W związku z tym czynnikiem ważnym dla księgowej będzie ten, który wystąpił w pierwszej kolejności. Wobec tego gdy najpierw zostanie […]

Więcej
21
lut

Księgowość dla każdego: odliczenie VAT z faktury za media

Opublikowane przez | · · | blog | Brak komentarzy do Księgowość dla każdego: odliczenie VAT z faktury za media

Jak podatkowo rozliczyć fakturę za media wystawioną w lutym 2014 r., z terminem płatności określonym na marzec? Kiedy księgowa powinna odliczyć VAT?   Przypomnijmy, że do końca 2013 r. w przypadku mediów termin odliczenia VAT określony był w sposób szczególny tj. odliczenie VAT było możliwe w rozliczeniu za okres, w którym przypadał termin płatności.   Zasady te uległy zmianie. Biuro rachunkowe LCConsulting informuje zatem, że nabycie mediów w 2014 r. uprawnia do odliczenia VAT, co do zasady, w okresie, w którym po stronie dostawcy powstanie obowiązek podatkowy. […]

Więcej
25
paź

Księgowość: rozliczenie duplikatu faktury za media

Opublikowane przez | · · · · | blog | Brak komentarzy do Księgowość: rozliczenie duplikatu faktury za media

W pracy naszego biura rachunkowego jak bumerang powraca temat rozliczenia VATu z duplikatów faktur za tzw. media.   Informujemy zatem, że w sytuacji otrzymania duplikatu faktury za media, wynikający z niej podatek VAT winien zostać odliczony w terminie płatności jaki został określony w duplikacie lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.   Jeżeli wspomniane wyżej terminy już minęły, odliczenia tego księgowy dokonuje poprzez złożenie korekty deklaracji.   Jeśli macie Państwo pytania dotyczące zaksięgowania duplikatu w księgach rachunkowych lub ujęcia go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów […]

Więcej
10
paź

Księgowość dla każdego: jak poprawić fakturę.

Opublikowane przez | | blog | Brak komentarzy do Księgowość dla każdego: jak poprawić fakturę.

Czy wiesz co zrobić w sytuacji, gdy sprzedawca wystawiający Ci fakturę pomyli Twoje dane?   Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że nabywca towaru, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą bądź oznaczeniem towaru, może wystawić notę korygującą.   Każda księgowa musi jednak wiedzieć, ze organy podatkowe uznają, że notą korygującą nie można korygować wszystkich danych nabywcy!   Tak więc jeżeli podatnik chce ująć fakturę w ewidencjach VAT oraz w podatkowej książce przychodów i rozchodów albo w księgach […]

Więcej
Szybki kontakt!
+
Wyślij!