Data sprzedaży na fakturze

Posted by | · | blog | Brak komentarzy do Data sprzedaży na fakturze

Organy skarbowe stoją na stanowisku, że określenie data sprzedaży, stosowane na starych wzorach faktur, a nieobowiązujące obecnie, nie będzie dyskwalifikowało faktury, o ile data sprzedaży będzie tożsama z datą dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi. 
Biuro rachunkowe LCConsulting przypomina, że każda faktura musi być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. Księgowość potraktuje fakturę jako prawidłową nawet wówczas jeśli określenie na niej użyte będzie odpowiadać dacie dokonania dostawy/wykonania usługi.

Faktura ta będzie podstawą do ujęcia przez księgową w ewidencjach VAT oraz podatkowej księdze przychodów i rozchodów.


Brak komentarzy

Skomentuj