Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Posted by | No Tags | blog | Brak komentarzy do Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

To, w jaki sposób zostanie opodatkowane dane przedsiębiorstwo, zależy głównie od właściciela. Wybierając formę opodatkowania, należy wziąć pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności oraz rachunek ekonomiczny. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania pozwoli na poprawne rozliczenie się z urzędem skarbowym, bez komplikacji, problemów oraz dotkliwych strat finansowych dla firmy.

W jaki sposób może być opodatkowana firma i którą opcję wybrać?

Obecnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z jednej z czterech form opodatkowania działalności gospodarczej. Decyzję najlepiej skonsultować z księgową, mającą wiedzę na temat wszystkich form opodatkowania oraz doświadczenie, które pomoże wybrać najkorzystniejszą opcję. Pierwszą opcją opodatkowania dla firm jest skala podatkowa na zasadach ogólnych. Jest to również najczęściej wybierany sposób opodatkowania. Dotyczy przychodów pochodzących z umów cywilnoprawnych, świadczeń emerytalnych, zasiłków, rent oraz przychodów z działalności. Oprócz tej metody wyróżnić można także kartę podatkową, ryczałt lub podatek liniowy.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych oznacza opłacanie podatku na jednym z dwóch progów podatkowych – 17% do kwoty 85 528 złotych oraz 32% od dochodów wyższych niż wymieniona kwota. Jeżeli zostanie przekroczony drugi próg, wyższe oprocentowanie dotyczy jedynie różnicy pomiędzy dochodem firmy a kwotą maksymalną niższego progu. Podatek liniowy ustalony jest na 19%, niezależnie od rocznego dochodu. W przypadku rozliczania się metodą ryczałtu wysokość podatku jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności. Należy pamiętać, że w tej metodzie nie można odliczać kosztów uzyskania dochodów.

Rozliczenie za pomocą karty podatkowej jest możliwe jedynie dla firm wymienionych w art.23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym wypadku wysokość płaconego podatku jest zależna od indywidualnych czynników jak: wielkość przedsiębiorstwa, liczba zatrudnionych osób i rodzaj prowadzonej działalności.


Brak komentarzy

Skomentuj