Księgowa podpowiada: Odliczenie VAT z faktury zakupu energii

Posted by | · | blog | Brak komentarzy do Księgowa podpowiada: Odliczenie VAT z faktury zakupu energii

Kiedy odliczymy VAT z faktury za energię, wystawionej i otrzymanej 28 marca, na której podana data sprzedaży to kwiecień, a termin płatności podano na 18 kwietnia?

 

Na początku zaznaczmy, że zakup energii elektrycznej uprawnia do odliczenia podatku naliczonego, co do zasady, w okresie, w którym po stronie dostawcy powstanie obowiązek podatkowy. W przypadku sprzedaży mediów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

 

W podanym przykładzie księgowość winna odliczyć naliczony podatek VAT najwcześniej w rozliczeniu za marzec lub w dwóch następujących po sobie okresach rozliczeniowych. Do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wydatek ten wpiszemy pod datą wystawienia faktury.


Brak komentarzy

Skomentuj