Księgowość dla każdego: usługa i faktura w różnych miesiącach

Posted by | · · | blog | Brak komentarzy do Księgowość dla każdego: usługa i faktura w różnych miesiącach

Jak powinien postąpić przedsiębiorca,  który wystawia fakturę 1 marca 2014 r. za usługi wykonane w lutym? Czy przychód udokumentowany fakturą powinien ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów KPiR w dacie jej wystawienia czy też w miesiącu wykonania usługi?

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że w przytoczonej sytuacji  przychód powstaje w dniu wykonania usługi, w tym częściowego jej wykonania, nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. W związku z tym czynnikiem ważnym dla księgowej będzie ten, który wystąpił w pierwszej kolejności. Wobec tego gdy najpierw zostanie wystawiona faktura lub zapłacona należność, a dopiero potem nastąpi wykonanie usługi, przychód powstaje w dacie zdarzenia, które miało miejsce jako pierwsze.

W naszej sytuacji dla księgowości datę powstania przychodu wyznaczy data wykonania usługi, która przypada na miesiąc luty.


Brak komentarzy

Skomentuj