Wybór formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

Posted by | · | blog | Brak komentarzy do Wybór formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

Każdy podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy zgodnie ze swoim wyborem w formie miesięcznej lub kwartalnej. Jeżeli od bieżącego ma jednak życzenie zrezygnować z wybranego sposobu opłacania podatku dochodowego i zmienić go np. z miesięcznego na kwartalny lub odwrotnie, jego obowiązkiem jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20-go lutego 2014 r.

 

Dodajmy, że w przypadku braku zmiany tj. kontynuowania sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy z poprzedniego roku, powyższego zawiadomienia nie składa się.

 

Dokonanie zmiany nie skutkuje innym sposobem rozliczania dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a jedynie zmienia częstotliwość obliczania przez księgową zaliczki na podatek dochodowy – zamiast 3 miesięcznych, liczy się 1 zaliczkę z trzech miesięcy.


Brak komentarzy

Skomentuj