Nieodpłatne używanie lokalu a podatki

Opublikowane przez | · | blog | Brak komentarzy do Nieodpłatne używanie lokalu a podatki

W działalności gospodarczej często zdarza się, że podatnicy korzystają nieodpłatnie z lokalu na podstawie umowy użyczenia, najczęściej sporządzonej z członkiem rodziny.Co do zasady nieodpłatne korzystanie w działalności gospodarczej ze składnika majątku należącego do innej osoby powoduje powstanie przychodu podatkowego.  

Więcej