Nieodpłatne używanie lokalu a podatki

Posted by | · | blog | Brak komentarzy do Nieodpłatne używanie lokalu a podatki

W działalności gospodarczej często zdarza się, że podatnicy korzystają nieodpłatnie z lokalu na podstawie umowy użyczenia, najczęściej sporządzonej z członkiem rodziny.Co do zasady nieodpłatne korzystanie w działalności gospodarczej ze składnika majątku należącego do innej osoby powoduje powstanie przychodu podatkowego.

 

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje jednak, że w niektórych przypadkach wartość nieodpłatnego świadczenia może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Stanie się tak wówczas kiedy nieodpłatne świadczenie otrzymamy od osób zliczony do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Księgowość wylicza, że wśród osób zaliczonych do I grupy podatkowej wymienia się np. rodziców czy rodzeństwo, a także męża czy żonę.

 

W przypadku bezpłatnego użyczenia powstanie zatem przychód z działalności, jednak będzie on wolny od podatku.

 

Dla księgowej umowa bezpłatnego użyczenia od najbliższego członka rodziny od strony ewidencyjnej nie ma żadnego znaczenia. Jako przychód zwolniony nie będzie ujęty w podatkowej księdze przychodzów i rozchodów (KPiR).
Nie będzie mieć zatem wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania, nie zostanie też wykazany w zeznaniu rocznym.

 

Siemianowice Śląskie, dn. 11.09.2013 r.


Brak komentarzy

Skomentuj