Księgowość na co dzień: obowiązek przechowywania książki kontroli

Posted by | | blog | Brak komentarzy do Księgowość na co dzień: obowiązek przechowywania książki kontroli

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że każdy przedsiębiorca obowiązany jest prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.

 

Ustawodawca nie wskazał przy tym jasno (jak np. uczynił to w przypadku przechowywania podatkowej księgi przychodów i rozchodów) przez jaki okres należy archiwizować książkę kontroli, tym samym zasadne jest uznanie, że obowiązek ten jest bezterminowy.


Brak komentarzy

Skomentuj