Księgowość dla każdego: zgłoszenie VAT-Z przy likwidacji działalności

Posted by | · · | blog | Brak komentarzy do Księgowość dla każdego: zgłoszenie VAT-Z przy likwidacji działalności

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że jeżeli podatnik VAT czynny zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, ma on obowiązek zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego na druku VAT-Z.

 

To zgłoszenie stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru VAT.

 

Co prawda w przepisach nie określono terminu w jakim należy takiego zgłoszenia dokonać, jednak organy skarbowe uznają, że należy druk należy dostarczyć w ciągu 7 dni, licząc od dnia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych.

 

Dodatkowym aspektem w przypadku likwidacji działalności jest jeszcze sporządzenie remanentu likwidacyjnego oraz poinformowanie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące tego zagadnienia oraz pytania dotyczące zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) na dzień likwidacji działalności, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.


Brak komentarzy

Skomentuj