Zwrot towaru a kasa fiskalna

Posted by | · · | blog | Brak komentarzy do Zwrot towaru a kasa fiskalna

W sytuacji gdy podatnik ewidencjonuje sprzedaż przy pomocy kasy rejestrującej, w momencie zwrotu, zobowiązany jest odebrać paragon potwierdzający transakcję, a następnie ująć dane z niego wynikające w ewidencji zwrotów.

 

Przy czym przepisy nie podają w jakiej formie powinna być prowadzona taka ewidencja. Księgowość przyjmuje zatem, że może to być zeszyt, arkusz kalkulacyjny lub kupiony gotowy formularz. Warunek jest jeden, zapisy widniejące w ewidencji muszą zawierać wszystkie elementy wymienione w par. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

 

Pamiętać należy, że taka ewidencja jest dla księgowej podstawą do ujęcia w rejestrze sprzedaży VAT oraz w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W przypadku braków formalnych dokument może zostać zakwestionowany nie tylko przez biuro rachunkowe ale głównie przez organy kontroli skarbowej.


Brak komentarzy

Skomentuj