Sytuacja z COVID-19 a pomoc ZUS

Posted by | · · | blog | Brak komentarzy do Sytuacja z COVID-19 a pomoc ZUS

ZUS w komunikacie z 17.03.2020 r. deklaruje pomoc dla przedsiębiorców, w z związku z wystąpieniem koronawirusa.

Pomoc dotyczyć będzie:
ułatwienia odroczenia terminu płatności składek o 3 miesiące,
zawieszenia lub wydłużenia spłaty w ratach.
 

Wszystko będzie można zrobić w jednym dokumencie, gdzie przedsiębiorca wykaże jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności.
 
Złożenie wniosku:
PUE,
pojemniki w placówkach ZUS,
specjalny e-mail oddziału ZUS.
 
Odroczenie będzie dotyczyć składek od 02-04.2020 r. oraz składek których termin płatności upłynął, rat i odroczeń płatnych od 03-05.2020 r.
 
Odroczenie ma dotyczyć składek na:
ubezpieczenie społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Emerytur Pomostowych.
 


 
Uwaga – złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenia tej ulgi!
 
Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, składki trzeba będzie opłacić wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.
 

Obecnie czekamy na decyzję rządu w sprawie pakietu pomocowego dla przedsiębiorców.


Brak komentarzy

Skomentuj