Wiadomość dla osób zakładających własną firmę

Posted by | · · · | blog | Brak komentarzy do Wiadomość dla osób zakładających własną firmę

W Sejmie został złożony projekt zmian w opłacaniu składek dla nowo powstałych podmiotów. Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że planuje się zmniejszenie minimalnej podstawy wymiaru składek z dotychczasowych 30% do 20% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Bieg 24-miesięcznego terminu, w którym minimalna podstawa wymiaru składek przedsiębiorcy będzie obniżona do 20% kwoty minimalnego wynagrodzenia rozpocznie się po upływie 6-miesięcznych „wakacji” ubezpieczeniowych, które mają zostać ustanowione w myśl omawianej nowelizacji.

 

W zakresie zmian podatkowych przewiduje się m.in. zmianę przepisów dot. uzyskiwania „kredytu podatkowego”.

 

Nasza księgowość służy dodatkowymi informacjami w tym zakresie, jak również zasadami księgowania nowych podmiotów na postawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg handlowych.


Brak komentarzy

Skomentuj