WAŻNE! Aktualizacja CEIDG – ustanowienie zarządcy sukcesyjnego

Posted by | · | blog | Brak komentarzy do WAŻNE! Aktualizacja CEIDG – ustanowienie zarządcy sukcesyjnego

Od 25 listopada 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Pozwoli ona łagodniej i efektywniej przejąć biznes osoby fizycznej jej spadkobiercom w przypadku śmierci właściciela.

Załącznik CEIDG-ZS pozwala wpisać do rejestru przedsiębiorców tzw. zarządcę sukcesyjnego, który przejmie prowadzenie firmy na wypadek śmierci przedsiębiorcy – osoby fizycznej.

Ważne jest, by przedsiębiorca już za życia powołał zarządcę sukcesyjnego (może być to członek rodziny, ale nie musi) i wpisał go do CEIDG.

Wniosek wygląda dosyć prosto i chyba nie warto czekać z jego złożeniem. Do złożenia oczywiście możliwa forma papierowa lub podpis kwalifikowany/profil zaufany.


Brak komentarzy

Skomentuj