Termin złożenia VAT-Z

Posted by | | blog | Brak komentarzy do Termin złożenia VAT-Z

W związku z zapytaniami, księgowość biura rachunkowego LCConsulting informuje, że podatnicy, którzy zaprzestali wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, mają obowiązek zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego na druku VAT-Z.

 

Zgłoszenie to stanowi podstawę do wykreślenia z rejestru podatników VAT.

 

Niestety nie określono terminu, w jakim należy złożyć VAT-Z. Organy podatkowe uznają, że powinno to nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.


Brak komentarzy

Skomentuj