Termin korekty VAT

Posted by | · · | blog | Brak komentarzy do Termin korekty VAT

Przedsiębiorcy często mają problem z właściwym określeniem czasu w jakim mogą skorzystać z możliwości skorygowania błędów w deklaracji VAT-7.

 

Biuro rachunkowe LCConsulting podpowiada, że prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Odliczenia księgowa dokonuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Jeżeli nie dokona tego w tym terminie, może to uczynić w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

 

Co zatem robi księgowość gdy nie dokona odliczenia w żadnym z podanych powyżej terminów? Nic straconego, jednak późniejsze rozliczenie podatku naliczonego możliwe jest tylko poprzez złożenie korekty deklaracji VAT-7. Można tego dokonać nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

 

Podobnie koryguje się zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, tutaj jednak jeśli koszty dotyczą poprzednich lat podatkowych, księgowy musi dokonać korekty zeznania rocznego.


Brak komentarzy

Skomentuj