Emeryt też może być przedsiębiorcą

Opublikowany przez | · | blog | Brak komentarzy do Emeryt też może być przedsiębiorcą

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.   Oznacza to, że emeryt może na takich samych zasadach jak każda inna osoba rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, najkorzystniej w formie księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Emeryt, jak każda inna osoba, może wstępować do spółek (cywilnych, z o.o.). W ostatnim przypadku konieczne będzie jednak […]

Czytaj dalej