Specjalny rejestr podatników VAT już we wrześniu

Posted by | · · | blog | Brak komentarzy do Specjalny rejestr podatników VAT już we wrześniu

We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT.

Będą tam podane również numery rachunków bankowych przedsiębiorców.

UWAGA! Zapłata na inne konto, niż widniejące w tym rejestrze (powyżej 15 tys. zł) nie będzie mogła być kosztem podatkowym.
 

W związku z tym prosimy w okresie wrzesień-grudzień dokonać weryfikacji, czy dane Państwa przedsiębiorstw są aktualne i pełne. Przypominamy, że każdy firmowy rachunek bankowy powinien być zgłoszony do US.
 
Link do strony Ministerstwa Finansów:
https://www.gov.pl/web/finanse/api-wykazu-podatnikow-vat
 
Poniżej więcej szczegółów na ten temat:
 
Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT będzie prowadzony w formie elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dostęp do danych będzie bezpłatny. W założeniu ma to być narzędzie służące do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT. Wykaz ma zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT i ograniczyć wyłudzenia podatków. Wykaz ma zawierać także dane podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował do VAT oraz tych, których wykreślono z rejestru. Znajdą się tam także dane przedsiębiorców, których rejestracja do celów VAT została przywrócona oraz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i zwolnieni z tego podatku.
 
Korzystający z wykazu podatnicy będą mieli dostęp do informacji o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień za pomocą określonego kryterium dostępu, tj. po numerze NIP lub fragmencie nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Można też będzie prześledzić całą historię rejestracji kontrahentów do celów VAT. Obejmie ona pięć lat wstecz.
Zgodnie z przyjętą ustawą, wykaz będzie zawierał również informacje dotyczące numerów rachunków bankowych przedsiębiorcy, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. W związku z tym rozszerzono dane nieobjęte tajemnicą skarbową również o numery tych rachunków, otworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 
Co istotne, podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie. Zmiany mają dotknąć także rozliczeń podatku dochodowego. Jeśli zapłata za fakturę zostanie dokonana na niezgłoszony rachunek bankowy, podatnik nie będzie mógł zaliczyć tej wpłaty do kosztów uzyskania przychodów. Regulacje te mają dotyczyć wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł. Ustawa przewiduje jednak możliwość uwolnienia się od tych konsekwencji. Podatnik będzie musiał złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Odpowiedzialność solidarna ma być również wyłączona w przypadku, gdy podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
 
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem części zapisów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia. Natomiast regulacje, z których wynikają negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w wykazie – mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Ma to zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian.


Brak komentarzy

Skomentuj