Śmiać się czy płakać …

Posted by | · | blog | Brak komentarzy do Śmiać się czy płakać …

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 9.04.2015 r. wyjaśniła, że biura księgowe zajmujące się pomocą przy sporządzaniu deklaracji podatkowych czy prowadzeniu ksiąg i innych ewidencji, mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej do 20.000 zł obrotu.

 

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Ministra Finansów, odrębnie trzeba rozumieć czynności doradztwa podatkowego sensu stricto i czynności wykonywane przez doradców, zaliczane dodatkowo do doradztwa (sensu largo). Do pierwszej grupy zalicza się czynności polegające na udzielaniu porad z zakresu podatków czy też wskazywaniu sposobu postępowania w sprawie związanej z podatkami, w tym również na opracowaniu pewnej koncepcji czy strategii, którą podmiot np. podatnik może wykorzystać w prowadzonej przez siebie działalności np. do podjęcia lub zaniechania konkretnego działania.
 
Natomiast czynności polegające na prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych z istoty swej są bliskie działalności zawodowej osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli czynnościom księgowym, a czynności polegające na sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych mają w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny, choćby z tego względu, że sporządzane są na podstawie innych dokumentów, w szczególności ksiąg rachunkowych. Tym samym czynności te nie stanowią doradztwa niezależnie od tego, że zostały uznane za czynności doradztwa podatkowego w ustawie o doradztwie podatkowym.
 
Zgodnie z regulacjami rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015 – 2016, zwolnień z obowiązku ewidencji ze względu na wartość obrotu nie stosuje się w przypadku świadczenia usług prawniczych (z wyłączeniem czynności notarialnych) i usług doradztwa podatkowego.
 
Dla celów korzystania ze zwolnienia z kas rejestrujących, za doradztwo uznawać należy tylko doradztwo podatkowe sensu stricto. Zatem czynności polegające na prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych i czynności polegające na sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych stanowią działalność, która pozwala podmiotom świadczącym wyłącznie tego rodzaju działalność doradztwa podatkowego na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania obrotu na kasach fiskalnych.
 
Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt PT3.8101.2.2015.AEW.16
 
Żródło: vat.pl


Brak komentarzy

Skomentuj