Zmiana ustawy o transporcie drogowym

Posted by | · | blog | Brak komentarzy do Zmiana ustawy o transporcie drogowym

infrastructure-v1-kraken

 

W Sejmie pojawił się projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym. Jego celem jest przeniesienie do ustawy sposobu ustalania i wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów, które nie są własnością pracodawcy.

 

Planowana zmiana ustawy o transporcie drogowym ma na celu wprowadzenie nowych, urealnionych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, wyliczonych w oparciu o przeprowadzone analizy średnich jednostkowych kosztów eksploatacyjnych pojazdów. W projektowanym rozwiązaniu do ustawy wprowadzany jest także mechanizm, który umożliwia coroczną waloryzację ustalonych maksymalnych stawek w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskazany w ustawie budżetowej na dany rok.

 

Według projektu, zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Brak komentarzy

Skomentuj