Różnice między księgowością pełną, a uproszczoną

Posted by | · · | blog | Brak komentarzy do Różnice między księgowością pełną, a uproszczoną

Osoby, które rozpoczynają przygodę z prowadzeniem własnej działalności, już na samym początku borykają się z dylematem, jaką księgowość wybrać, aby funkcjonowała zgodnie z przepisami, a jednocześnie nie zrobić sobie krzywdy. Księgowość pełna, czy uproszczona? Takie pytanie dźwięczy w uszach wielu nowych przedsiębiorców. Czym różnią się te dwie formy? Kto może skorzystać z tej pierwszej, a kto musi postawić na tę drugą?

Co mówią przepisy?

Art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno mówi, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie oraz spółki jawne osób fizycznych zobowiązane są do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działania te mają na celu wskazanie zysków i strat, a także ustalenie podatku, jaki należy opłacić we właściwym urzędzie skarbowym.

Księgowość uproszczona vs księgowość pełna — cechy charakterystyczne

Każdy przedsiębiorca, który nie zdecyduje się na dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych, musi wykazać wszystkie operacje gospodarcze w sposób uproszczony. Co to oznacza? W skrócie można powiedzieć, że taki przedsiębiorca musi prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której odnotowuje nie tylko wszystkie przychody, ale również koszty ich uzyskania. Następnie oblicza różnicę pomiędzy nimi i na tej podstawie uiszcza wyliczony podatek (ten można obliczyć na zasadach ogólnych lub w myśl podatku liniowego). Księgowość uproszczona może opierać się także na ewidencji ryczałtu. Ta forma uproszczona polega na ewidencji przychodów, od których obliczany jest podatek. W tym wypadku na jego wysokość nie mają wpływu uzyskane koszty. Ostatnią z form wspomnianej wyżej księgowości jest karta podatkowa. Tę formę może jednak stosować wąska grupa przedsiębiorców. 

Kolejną z form rozliczania się z fiskusem jest pełna księgowość. Opiera się na prowadzeniu specjalnych ksiąg, których zadaniem jest nie tylko określenie podatku, jaki należy zapłacić. Daje także pełen obraz finansów firmy, dzięki czemu możliwa jest ich kontrola, a także odpowiednia reakcja, jeśli dzieje się coś niedobrego.


Brak komentarzy

Skomentuj