Rozliczenie VAT od usług transportowych – zmiana przepisów!

Posted by | · | blog | Brak komentarzy do Rozliczenie VAT od usług transportowych – zmiana przepisów!

W związku z wyrokiem TS UE, który orzekł, że przepisy ustawy o VAT określające szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży usług transportowych, są niezgodne z przepisami unijnymi, nasze biuro rachunkowe przekazuje interpretację ogólną Ministra Finansów, która daje podatnikowi oraz księgowemu wybór, czy przy świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych będzie rozliczał VAT zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit.a i b ustawy o VAT, czy też w sytuacji gdy nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury, obowiązek podatkowy będzie rozpoznawał z chwilą wykonania usługi, bądź też, gdy będzie zobowiązany do wystawienia faktury – obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą jej wystawienia, nie później niż w 7-m dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

 

Nie zmienia się natomiast nic w sposobie i terminie ujęcia usług transportowych do przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Księgowość postępuje tu analogicznie jak wcześniej tj. ma obowiązek ujęcia usługi w KPiR pod datą uzyskania przychodu.

 

Siemianowice Śląskie, dn. 09.09.2013 r.


Brak komentarzy

Skomentuj