Przedawnienie wierzytelności a koszty podatkow

Posted by | No Tags | blog | Brak komentarzy do Przedawnienie wierzytelności a koszty podatkow

Co zrobić z przeterminowanymi wierzytelnościami, których podatnik nie jest w stanie odzyskać? Czy mogą one stanowić koszty podatkowe i być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR)?

 

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedawnione wierzytelności nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Tylko wierzytelności, które nie uległy przedawnieniu, mogą stanowić koszty podatkowe i zostać zaksięgowane np. w księgach handlowych jednostki.

Dodajmy również, że strata na sprzedaży przedawnionej należności niestety nie będzie stanowiła kosztu podatkowego.


Brak komentarzy

Skomentuj