Poczęstunek Klienta a podatek VAT

Posted by | | blog | Brak komentarzy do Poczęstunek Klienta a podatek VAT

Wiele firm dokonuje zakupu art. spożywczych takich jak kawa, herbata, ciastka czy paluszki, którymi potem częstuje podczas spotkań swoich kontrahentów. Należy zastanowić się jednak, czy zużycie takich artykułów należy opodatkować VAT?

Analizując brzmienie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, biuro rachunkowe LCConsulting uważa, że takie zużycie nie podlega opodatkowaniu, ponieważ bezpośrednim beneficjentem są w tym przypadku osoby trzecie niebędące pracownikami, udziałowcami lub innymi osobami wymienionymi w tym przepisie.

Zauważyć należy, że nieodpłatne udostępnienie i zużycie artykułów spożywczych przez pracowników w czasie narad, konferencji oraz spotkań z kontrahentami w biurze firmy, nie nosi znamion zużycia na cele osobiste, prywatne tych osób.

Księgowa nie ma zatem obowiązku opodatkowania dostawy tego typu artykułów podatkiem VAT. Dodajmy, że podatkowo zdarzenie takie nie ma wpływu na ewidencję w podatku dochodowym tj. ujęcie kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów KPiR.


Brak komentarzy

Skomentuj