Paliwo do samochodu leasingowego – jak księgować?

Posted by | · · · · | blog | Brak komentarzy do Paliwo do samochodu leasingowego – jak księgować?

Leasing to bardzo popularna forma finansowania samochodów służbowych. Jednak co z zakupem paliwa do takich samochodów? Czy księgowość musi posiadać ewidencję przebiegu pojazdu, czy faktury można księgować bezpośrednio do księgi podatkowej?

 

Z bieżących przepisów wynika, że jeśli samochód osobowy używany jest w celu uzyskania przychodu, to koszty z nim związane stanowią w pełni koszt uzyskania. Zawarte w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT ograniczenie nie znajduje zastosowania w zaistniałej sytuacji, gdyż zgodnie z art. 16 ust. 3b samochody używane na podstawie umowy leasingu nie wymagają prowadzenia dodatkowej ewidencji przebiegu pojazdów.

W takiej sytuacji koszty stanowią w pełni koszty uzyskania przychodu. W związku z tym biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że, jeśli podatnik używa samochodu osobowego na podstawie określonej umowy leasingu, to ograniczenia wskazane w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 51 nie znajdują zastosowania.

 

A zatem zakup paliwa do leasingowanego samochodu osobowego jest wydatkiem, który w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych może być przez księgową w całości uznany za koszt uzyskania przychodu. Jednocześnie koszt ten może być kwalifikowany bezpośrednio do prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.


Brak komentarzy

Skomentuj