Nie zawsze modernizacja wpływa na wartość początkową środka trwałego

Posted by | | blog | Brak komentarzy do Nie zawsze modernizacja wpływa na wartość początkową środka trwałego

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że w przypadku modernizacji środka trwałego, której wartość nie przekracza 3.500,00 zł, wartość modernizacji nie będzie traktowana jako ulepszenie i nie będzie podwyższała wartości tego środka. 
 
Zostanie przez księgowość zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu w dacie wystawienia dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku. Wartość tą ujmie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR). 
 
Aby księgowa mogła zakwalifikować wydatki przeznaczone na modernizację jako ulepszenie skutkujące podwyższeniem wartości początkowej środka trwałego, musiałoby być spełnione kryterium wartościowe w wysokości 3.500,00 zł lub powyżej. 
 


Brak komentarzy

Skomentuj