Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Posted by | No Tags | blog | Brak komentarzy do Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Wysokość zobowiązań podatkowych wynikających z zajmowania się działalnością gospodarczą, a także forma, w jakiej trzeba wypełniać obowiązki rachunkowe są uzależnione od statusu prawnego oraz poziomu dochodów. Poza najpopularniejszym rozliczaniem się przy wykorzystaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy mniejszych firmach, pełnej księgowości, a także podatku dochodowym od osób prawnych, w niektórych przypadkach można płacić także tzw. ryczałt ewidencjonowany, naliczany na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów. Przekonajmy się, kiedy można wybrać taką opcję i zobaczmy, co się z nią łączy.

Kto i kiedy może skorzystać z ryczałtu?

Płacenie podatku ryczałtowego jest uzależnione od branży, w jakiej działa przedsiębiorca oraz od formy prawnej, na którą się zdecydował. Podatek zryczałtowany mogą płacić osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, także wówczas, gdy robią to w formie spółki cywilnej albo jawnej. Ważne jest, by przychód nie przekroczył progu 2 000 000 euro rocznie. Możliwość płacenia ryczałtu wiąże się także z branżą oraz typem działalności.

Ile wynosi ryczałt?

Najniższy 2% podatek zapłacą ci, którzy prowadzą sprzedaż wytworzonych na własną rękę produktów pochodzących z hodowanych osobiście roślin albo zwierząt. Ze stawki 3% mogą korzystać np. prowadzący działalność gastronomiczną albo handlową czy wykonujący usługi związane z produkcją zwierzęcą. Stawka 5,5% obowiązuje m.in. osoby wykonujące roboty budowlane. Podatek według stawki 8,5% będzie dotyczył choćby osób prowadzących działalność gastronomiczną w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% albo usługi wychowania przedszkolnego. Stawka 10% to uzyskiwanie przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. 15% podatku obowiązuje m.in. przy pośrednictwie w sprzedaży hurtowej lub usługach reklamowych oraz badaniach rynku i opinii publicznej. Ryczałt 17% obowiązuje dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.


Brak komentarzy

Skomentuj