Kto musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Posted by | · | blog | Brak komentarzy do Kto musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

W myśl przepisów, a dokładnie w myśl ustawy o PIT, osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym osoby, fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, zobowiązane są do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, jeśli ich przychody nie przekroczyły 1,2 mln euro. Czy jednak tylko te osoby powinny zainteresować się wspomnianym rodzajem księgowości?

Kto jeszcze powinien zainteresować się księgą przychodów i rozchodów?

Podatek tonażowy to hasło, na które powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy, którzy zajmują się działalnością z nim związaną. Również powinni zdecydować się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Są bowiem zobowiązani do tego, aby wyodrębnić przychody i związane z nimi koszty, na podstawie których zostanie obliczony stosowny podatek tonażowy.

Kto jeszcze powinien prowadzić wspomniany wyżej rodzaj księgowości? Księga przychodów i rozchodów będzie obowiązywała także osoby prowadzące działalność, które działają na warunkach zlecenia lub umowy agencyjnej, jak również rolników, którzy prowadzą określoną produkcję rolną, jednak w tym przypadku przedsiębiorca musi zgłosić zamiar prowadzenia tego typu ksiąg. Co ciekawe ta forma opodatkowania może obowiązywać także duchownych, którzy zrzekli się innego formy opodatkowania. 

Warto mieć na uwadze, że przepisy wykluczają także niektórych przedsiębiorców. Okazuje się bowiem, że księgi przychodów i rozchodów nie muszą prowadzić:

  • osoby, które wykonują tylko i wyłącznie usługę przewozów i towarów przy użyciu taboru konnego;
  • opłacają podatek dochodowy w formie ryczałtu;
  • są adwokatami w zespole adwokackim;
  • sprzedają środki trwałe po zamknięciu działalności gospodarczej.

Brak komentarzy

Skomentuj