Księgowość dla każdego: umowa kupna-sprzedaży w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Posted by | · | blog | Brak komentarzy do Księgowość dla każdego: umowa kupna-sprzedaży w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Czasami zdarza się tak, że jedynym dokumentem dotyczącym zdarzenia gospodarczego jest umowa między stronami. Co zrobić gdy brak jest faktury, a chcemy by wydatek został zaksięgowany w KPiR albo w księgach handlowych?

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że zapisy w księdze dotyczące wydatków (kosztów) są dokonywane na podstawie dowodów, o których mowa w §12-16 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Za dowody księgowe uznaje się m.in. faktury, rachunki, dokumenty celne, a także dowody opłat pocztowych i bankowych. W niektórych przypadkach, ściśle określonych w §14 rozporządzenia, koszt może być wpisany do księgi na podstawie dowodu wewnętrznego, sporządzonego przez podatnika we własnym zakresie.

W przypadku transakcji z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, podatnik nie otrzyma od nich faktur ani rachunków. Gdy nie ma możliwości sporządzenia dowodu wewnętrznego, zakup towarów może dokumentować umowa kupna-sprzedaży. Umowa taka może zostać przez księgową ujęta w księdze podatkowej i być dowodem potwierdzającym poniesienie kosztu.


Brak komentarzy

Skomentuj