Kadry i płace: kiedy księgować składki ZUS z tytułu umowy zlecenia?

Posted by | · · | blog | Brak komentarzy do Kadry i płace: kiedy księgować składki ZUS z tytułu umowy zlecenia?

Biuro rachunkowe LCConsulting przypomina, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej stanowią koszty podatkowe w miesiącu, w którym zostaną wypłacone.

Pod datą wypłaty ujmuje się je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 12 Wynagrodzenia w gotówce i naturze, albo też w księgach handlowych w jednostkach prowadzących pełną księgowość.

Księgowa musi także pamiętać, że składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia w części finansowanej przez płatnika składek, zalicza się do kosztów podatkowych w dniu, w którym zostaną one zapłacone do ZUS, a nie w miesiącu za który są należne.

Siemianowice Śląskie, dn. 28.08.2013 r.


Brak komentarzy

Skomentuj