Jak zaksięgować zakup samochodu o niskiej wartości?

Posted by | · · | blog | Brak komentarzy do Jak zaksięgować zakup samochodu o niskiej wartości?

Często zdarza się, że przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności dokonują zakupu używanego samochodu poniżej 3500 zł netto. Czy będzie on stanowił środek trwały, czy trzeba go amortyzować, a może da się wrzucić w koszty jednorazowo całą wartość samochodu? 
 
Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że w sytuacji opisanej powyżej istnieją trzy warianty postępowania:
1. Można uznać samochód za środek trwały i amortyzować go w czasie,
2. Można uznać samochód za środek trwały i zamortyzować go jednorazowo,
3. Można wydatki na zakup samochodu zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów poprzez wpis w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR). 
 
Każdorazowo podatnik w porozumieniu z księgową podejmuje decyzję co do sposobu zakwalifikowania takiego wydatku. Opisane warianty znajdują odzwierciedlenie w przepisach podatkowych, jednakże jeśli potrzebujecie Państwo bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do biura na 1h bezpłatnych konsultacji podatkowych.


Brak komentarzy

Skomentuj