Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego?

Posted by | · | blog | Brak komentarzy do Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego?

Ustalenie odpowiedniej stawki VAT przy sprzedaży środka trwałego sprawia czasem trudności. Podatnik wystawiając fakturę powinien ustalić, czy sprzedawany towar opodatkowany jest stawką podstawową, obniżony czy może zwolnioną.

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że zgodnie z przepisami, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem ,że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo odliczenia VAT.

Z kolei przez towary używane księgowa ma rozumieć ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego dostawy wynosi co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Przy sprzedaży środek trwały winien zostać wykreślony z ewidencji środków trwałych, a jego ewentualnie nieumorzoną wartość księgowość wprowadza do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) lub odpowiednio do ksiąg handlowych.


Brak komentarzy

Skomentuj