Faktury do paragonów od 2020 r.

Posted by | · · | blog | Brak komentarzy do Faktury do paragonów od 2020 r.

Od 01.01.2020 roku, w przypadku sprzedaży nabitej na kasę fiskalną potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika (firmy) można wystawić wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP.


W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę do paragonu bez NIP, może on być ukarany dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze lub mandatem.

To samo dotyczy podatnika, który taką fakturę ujął w księgowaniach swojej firmy.

Klientom posiadającym kasy fiskalne zalecamy umieszczenie w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji dla klientów, że w przypadku chęci otrzymania faktur, fakt ten muszą zgłosić PRZED rozpoczęciem zakupu. Wtedy należy poprosić o numer NIP i umieścić go na paragonie. W przypadku braku takiej technicznej możliwości zalecamy nie nabijanie takiej sprzedaży na kasie fiskalnej tylko wystawienie od razu faktury.
 
W przypadku otrzymywania wpłat na konto (np. w formie zaliczek, przedpłat lub zapłat), zalecamy informowanie klientów o obowiązku podawania w opisie przelewu numeru NIP, pod groźbą braku możliwości otrzymania w późniejszym terminie faktury. W przypadku braku technicznej możliwości umieszczenia NIP na paragonie, zalecamy nie nabijanie takiej sprzedaży na kasie fiskalnej tylko wystawienie od razu faktury.
 
Proszę zwrócić uwagę na to, że nasze biuro rachunkowe w ramach zawartej umowy nie weryfikuje numerów NIP na wystawianych paragonach. Muszą to Państwo kontrolować samodzielnie, mając na uwadze odpowiedzialność na Was ciążącą i wystawiać faktury wyłącznie do tych paragonów z numerem NIP oraz dostarczać też tylko te faktury kosztowe, które były wystawione do paragonów z NIP.


Brak komentarzy

Skomentuj