Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Posted by | No Tags | blog | Brak komentarzy do Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Mikrorachunek jest rachunkiem bankowym wprowadzonym 1 stycznia 2020 roku. Każdy podatnik posiada indywidualny mikrorachunek, na który powinien wpłacać podatek PIT, CIT oraz VAT. Dotyczy to każdego płatnika oraz podatnika, posiadającego NIP bądź PESEL, prowadzącego działalność gospodarczą. Jeden podatnik może posiadać tylko jeden mikrorachunek podatkowy. Wprowadzenie indywidualnych rachunków znacznie ułatwia współpracę z urzędami skarbowymi.

Jakie są najważniejsze informacje na temat mikrorachunku?

W przypadku osób i podatników posiadających PESEL lub NIP sprawa z mikrorachunkiem jest bardzo prosta. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku osób, nieposiadających numeru NIP lub PESEL, będących podatnikami w Polsce. Taka osoba powinna mieć identyfikator podatkowy. W przypadku gdy dopiero się o niego ubiega, wszelkie należności względem urzędu skarbowego powinny być wpłacane na jego mikrorachunek wyszczególniony w wykazie bankowym urzędów skarbowych.

Co ważne, podatki inne niż VAT, PIT oraz CIT powinny być opłacane w dotychczasowy sposób. Aby mieć pewność że nie popełniliśmy błędu, a wszelkie opłaty zostały opłacone do urzędu skarbowego w prawidłowy sposób, warto przekazać to pod opiekę profesjonalnego biura rachunkowego. Dzięki temu będziemy mieć gwarancję, że wszystko zostało wykonane zgodnie z obecnie panującym prawem i rozporządzeniami.

Każdy mikrorachunek składa się z 26 znaków. Pierwsze dwa oznaczają liczbę kontrolną, kolejne jedenaście cyfr jest stałe dla każdego mikrorachunku, ponieważ wskazują one na numer rozliczeniowy oraz uzupełniający w NBP. Następna cyfra różni się w zależności od tego czy został użyty NIP czy PESEL. Po tym znaku umieszczony zostaje PESEL lub NIP płatnika. Ostatnie pozycje są zajmowane przez zera. Na tak stworzony rachunek opłacany jest VAT, PIT oraz CIT a także zaległości powstałe z tytułu tychże podatków oraz koszty upomnienia. Pozostałe podatki opłacane są zgodnie z wcześniejszymi zasadami.

Mimo tego, że mikrorachunki podatkowe powstały aby ułatwić opłacanie składek podatnikom, jest wiele problematycznych zagadnień związanych z tym tematem. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, bądź całkowicie pozbyć się obowiązków związanych z opłacaniem podatków, warto powierzyć to zadanie profesjonalnym księgowym.


Brak komentarzy

Skomentuj