Ciekawa propozycja – szkoda, że mało realna …

Posted by | | blog | Brak komentarzy do Ciekawa propozycja – szkoda, że mało realna …

Projekt zmian w systemie emerytalnym zakłada emeryturę minimalną w wysokości 1100 zł. Osoby, które zdecydowałyby się na taką emeryturę, płaciłyby składkę ZUS w ryczałtowej wysokości 240 zł.

Grupa posłów przedstawiła projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę o emeryturach i rentach. Proponowane przepisy mogłyby radykalnie odmienić obowiązujący w Polsce system emerytalny.

 

Więcej informacji: link


Brak komentarzy

Skomentuj