Biała Lista Podatników VAT – czym to się je?

Posted by | · · · | blog | Brak komentarzy do Biała Lista Podatników VAT – czym to się je?

Biała Lista Podatników VAT, prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dostępna dla wszystkich za pośrednictwem witryny Ministerstwa Finansów (link: www.podatki.gov.pl), jest już opublikowana od 01.09.2019 r. Są tam wpisani wszyscy podatnicy VAT, zarówno Ci aktywni, jak i wykreśleni, bądź korzystający ze zwolnienia.
 

Czy zatem podatnicy korzystający ze zwolnienia w VAT powinni w ogóle interesować się tą listą? A no tak, ale o tym będzie dalej. Biała lista podatników VAT nie jest niczym innym jak rozszerzoną dotychczas bazą podatników VAT czynnych. To co nowego znajdziemy w tej bazie, to informacje o przyczynie wyrejestrowania naszego kontrahenta, ale UWAGA, co najważniejsze – możemy sprawdzić czy na TEN KONKRETNY DZIEŃ – nasz kontrahent był czynnym VATowcem. To informacje przydatne dla głównie dla VATowców.
 

Co zatem z nieVATowcami?
 
Od 01.01.2020 r. karą za zapłatę naszemu kontrahentowi na konto bankowe, niezgłoszone w ww. białej liście, będzie sankcja w postaci nie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nadwyżki, ponad 15.000,00 zł (dotychczas sankcja stosowana była przy płatności gotówką (albo z pominięciem rachunku bankowego) powyżej tej kwoty). Co jest również istotne, Biała Lista „czyta” wyłącznie konta firmowe, zatem Ci którzy dotychczas firmowo używali kont prywatnych, powinni do 01.01.2020 r. założyć, zgłosić i używać konta firmowego w swoim biznesie. Dlaczego? Chociażby dlatego, że powoli zbliżamy się wszyscy do płacenia metodą podzielonej płatności, a konto techniczne VAT, bank utworzył tylko dla kont firmowych.

 
Co musisz teraz zrobić?

 
Sprawdzić siebie w bazie, swoje dane, status VAT oraz numer konta i zaktualizować najpóźniej do 01.01.2020 r.

 
Przed dokonaniem płatności od 01.01.2020 r. – każdorazowo przy płatności powyżej 15.000,00 zł, sprawdzić naszego kontrahenta, czy konto bankowe, które podaje nam na fakturze, jest zgłoszone przez niego i widnieje na Białej Liście.

 
Et voilà 🙂


Brak komentarzy

Skomentuj