Pieczątka firmowa

Ciekawostki

Z doświadczenia naszego biura rachunkowego wynika, że w większości przedsiębiorcy nie wiedzą iż żaden obecnie obowiązujący przepis nie nakłada na nich obowiązku wyrobienia i posiadania pieczątki firmowej.Co jednak ciekawe niektóre banki czy urzędy skarbowe wymagają od przedsiębiorcy przybicia pieczątki na danym dokumencie. Informujemy, że w związku z brakiem podstawy prawnej do tego by wymagać posiadania pieczątki, przedsiębiorca nie będzie ponosił konsekwencji jej braku.

Jednocześnie księgowość LCConsulting doradza, że czasami mimo wszystko warto wyrobić firmową pieczątkę, dodaje ona bowiem wiarygodności dokumentom składanym w urzędach czy też w relacjach z kontrahentami. Jednak decyzja co do jej posiadania pozostawiona jest do indywidualnej oceny i potrzeb każdego przedsiębiorcy.

Jeśli jednak zdecydujecie się na jej wyrobienie, warto zwrócić uwagę, aby znalazły się na niej takie dane jak:
– pełna nazwa firmy,
– dokładny adres firmy,
– numer REGON,
– numer NIP,
– numer telefonu i ewentualnie faksu,
– adres e-mail oraz adres www.