Odsetki

Ciekawostki

Jak wiemy podatek niezapłacony w terminie stanowi zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę. Biuro rachunkowe LCConsulting przypomina, że odsetki od zaległości podatkowych należy zaokrąglić do pełnych złotych.

Nasza księgowość wskazuje, że istnieją sytuacje, w których odsetek za zwłokę nie nalicza się. I tak wiedzieć należy, że nie wpłaca się odsetek, których wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty pobieranej przez Pocztę Polską SA za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, tj. do kwoty 8,70 zł.

Nadmienić należy, że odsetki od zobowiązań podatkowych NIGDY NIE BĘDĄ KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODÓW. Księgowa nie ujmie ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie ma możliwości pomniejszenia o nie przychodów z działalności gospodarczej.