tr?id=183181993286561&ev=PageView&noscript=1

Blog

blog text
27
Lut

Sprzedaż przez internet a obowiązek rejestracji działalności gospodarczej

Opublikowane przez | Brak tagów | blog | Brak komentarzy do Sprzedaż przez internet a obowiązek rejestracji działalności gospodarczej

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że zgodnie z najnowszym orzecznictwem dla uznania danej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest łączne zaistnienie trzech jej cech funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania formalnego (czyli wyboru formy prawnej przedsiębiorczości) oraz ciągłości. Brak którejkolwiek z nich oznacza natomiast, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej.   Ponadto podatkowo nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą jeśli np. sprzedaż przez internet ma charakter incydentalny, nie jest nastawiona na osiąganie stałych zysków bądź nie ma charakteru zorganizowanego. Osoba dokonująca incydentalnej […]

Więcej
blog text
21
Lut

Księgowość dla każdego: odliczenie VAT z faktury za media

Opublikowane przez | · · | blog | Brak komentarzy do Księgowość dla każdego: odliczenie VAT z faktury za media

Jak podatkowo rozliczyć fakturę za media wystawioną w lutym 2014 r., z terminem płatności określonym na marzec? Kiedy księgowa powinna odliczyć VAT?   Przypomnijmy, że do końca 2013 r. w przypadku mediów termin odliczenia VAT określony był w sposób szczególny tj. odliczenie VAT było możliwe w rozliczeniu za okres, w którym przypadał termin płatności.   Zasady te uległy zmianie. Biuro rachunkowe LCConsulting informuje zatem, że nabycie mediów w 2014 r. uprawnia do odliczenia VAT, co do zasady, w okresie, w którym po stronie dostawcy powstanie obowiązek podatkowy. […]

Więcej
blog text
18
Lut

Księgowa przypomina: obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Opublikowane przez | · | blog | Brak komentarzy do Księgowa przypomina: obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

W związku z wątpliwościami podatników sprzedających swoje towary do krajów wspólnoty, biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że w 2014 r. po zmianie ustawy o VAT, obowiązek podatkowy z tytułu WDT powstaje tak samo jak w ubiegłym roku, tj. zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o VAT.   Z przepisu tego wynika, że obowiązek podatkowy w WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.   Księgowość nie zmieniła zatem sposobu ewidencjonowania takich faktur, co dla podatników ma […]

Więcej
blog text
12
Lut

Zwrot towaru a kasa fiskalna

Opublikowane przez | · · | blog | Brak komentarzy do Zwrot towaru a kasa fiskalna

W sytuacji gdy podatnik ewidencjonuje sprzedaż przy pomocy kasy rejestrującej, w momencie zwrotu, zobowiązany jest odebrać paragon potwierdzający transakcję, a następnie ująć dane z niego wynikające w ewidencji zwrotów.   Przy czym przepisy nie podają w jakiej formie powinna być prowadzona taka ewidencja. Księgowość przyjmuje zatem, że może to być zeszyt, arkusz kalkulacyjny lub kupiony gotowy formularz. Warunek jest jeden, zapisy widniejące w ewidencji muszą zawierać wszystkie elementy wymienione w par. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.   Pamiętać należy, że taka […]

Więcej
blog text
10
Lut

Zmiana kwoty odsetek, której nie trzeba płacić fiskusowi

Opublikowane przez | · | blog | Brak komentarzy do Zmiana kwoty odsetek, której nie trzeba płacić fiskusowi

Biuro LCConsulting informuje, że podatnik, który zalega z zapłatą podatku, nie musi odprowadzać do urzędu skarbowego odsetek nieprzekraczających kwoty 8,60 zł. Do tej pory kwota ta wynosiła 6,60 zł. Zmiana jest wynikiem wzrostu opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej.   Dodajmy, że odsetek budżetowych księgowa nie ujmuje w kosztach w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest to więc wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów. W księgach handlowych zostaję ujęty jako pozostały koszt operacyjny ale nie jest brany pod uwagę […]

Więcej
Szybki kontakt!
+
Wyślij!