Blog

svg%3E
26
Lis

Księgowość dla każdego: umowa kupna-sprzedaży w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Opublikowany przez | · | blog | Brak komentarzy do Księgowość dla każdego: umowa kupna-sprzedaży w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Czasami zdarza się tak, że jedynym dokumentem dotyczącym zdarzenia gospodarczego jest umowa między stronami. Co zrobić gdy brak jest faktury, a chcemy by wydatek został zaksięgowany w KPiR albo w księgach handlowych? Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że zapisy w księdze dotyczące wydatków (kosztów) są dokonywane na podstawie dowodów, o których mowa w §12-16 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Za dowody księgowe uznaje się m.in. faktury, rachunki, dokumenty celne, a także dowody opłat pocztowych i bankowych. W niektórych przypadkach, ściśle […]

Czytaj dalej
svg%3E
22
Lis

Czy sprzedaż przez Internet to działalność gospodarcza?

Opublikowany przez | · | blog | Brak komentarzy do Czy sprzedaż przez Internet to działalność gospodarcza?

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że jeżeli sprzedaż za pośrednictwem Internetu odbywa się w sposób ciągły, kompleksowy, zorganizowany i profesjonalny, a działania podatnik w tym zakresie nie mają charakteru przypadkowego i incydentalnego, gdyż wymagają podejmowania wielu zaplanowanych i przemyślanych czynności, w tym pośrednictwa portalu aukcyjnego, spełniają one przesłanki do uznania za prowadzenie działalności gospodarczej. W konsekwencji uzyskane w takiej sprzedaży przychody stanowią przychody zaliczane do tego źródła i tak księgowo powinny zostać rozliczone. Jeżeli więc taka sprzedaż ma miejsce, należy założyć działalność gospodarczą ze wszystkimi tego konsekwencjami (zgłoszenie do ZUS, […]

Czytaj dalej
svg%3E
18
Lis

Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego?

Opublikowany przez | · | blog | Brak komentarzy do Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego?

Ustalenie odpowiedniej stawki VAT przy sprzedaży środka trwałego sprawia czasem trudności. Podatnik wystawiając fakturę powinien ustalić, czy sprzedawany towar opodatkowany jest stawką podstawową, obniżony czy może zwolnioną. Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że zgodnie z przepisami, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem ,że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo odliczenia VAT. Z kolei przez towary używane księgowa ma rozumieć ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego dostawy wynosi co najmniej pół roku po nabyciu prawa […]

Czytaj dalej
svg%3E
14
Lis

Księgowa podpowiada: rozliczenie zakupu opon zimowych

Opublikowany przez | · | blog | Brak komentarzy do Księgowa podpowiada: rozliczenie zakupu opon zimowych

Czy koszty związane z eksploatacją prywatnego samochodu wykorzystywanego na cele prowadzonej działalności gospodarczej, należy rozliczać poprzez ewidencję przebiegu pojazdu, czy może ujmować bezpośrednio w prowadzonej podatkowej książce przychodów i rozchodów (KPiR) albo wpisywać do ewidencji w księgach handlowych?   Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że w przypadku samochodu osobowego, rozliczanego w działalności gospodarczej, przedsiębiorca może kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów jedynie wydatki na jego bieżącą eksploatację.   Nie stanowią natomiast kosztu wydatki na jego ulepszenie powodujące m.in. wzrost jego wartości użytkowej.   W przypadku wymiany opon z letnich […]

Czytaj dalej
svg%3E
12
Lis

Księgowość na co dzień: obowiązek przechowywania książki kontroli

Opublikowany przez | | blog | Brak komentarzy do Księgowość na co dzień: obowiązek przechowywania książki kontroli

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że każdy przedsiębiorca obowiązany jest prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.   Ustawodawca nie wskazał przy tym jasno (jak np. uczynił to w przypadku przechowywania podatkowej księgi przychodów i rozchodów) przez jaki okres należy archiwizować książkę kontroli, tym samym zasadne jest uznanie, że obowiązek ten jest bezterminowy.

Czytaj dalej
svg%3E
08
Lis

Księgowość dla każdego: zgłoszenie VAT-Z przy likwidacji działalności

Opublikowany przez | · · | blog | Brak komentarzy do Księgowość dla każdego: zgłoszenie VAT-Z przy likwidacji działalności

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że jeżeli podatnik VAT czynny zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, ma on obowiązek zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego na druku VAT-Z.   To zgłoszenie stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru VAT.   Co prawda w przepisach nie określono terminu w jakim należy takiego zgłoszenia dokonać, jednak organy skarbowe uznają, że należy druk należy dostarczyć w ciągu 7 dni, licząc od dnia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych.   Dodatkowym aspektem w przypadku likwidacji działalności jest jeszcze sporządzenie […]

Czytaj dalej
svg%3E
04
Lis

Księgowa podpowiada: jak naliczać odsetki od zaległości podatkowych?

Opublikowany przez | · | blog | Brak komentarzy do Księgowa podpowiada: jak naliczać odsetki od zaległości podatkowych?

Zasadą jest, że od powstałych zaległości podatkowych fiskus nalicza odsetki. Wyjątkiem są sytuacje gdy wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. Aktualnie opłata ta wynosi 6,60 zł. Wówczas fiskus nie naliczy odsetek za zwłokę w związku z powstaniem zaległości podatkowej.   W pozostałych przypadkach odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku rachunek bankowy urzędu […]

Czytaj dalej
Szybki kontakt!
+
Wyślij!