Blog

svg%3E
29
Paź

Emeryt też może być przedsiębiorcą

Opublikowany przez | · | blog | Brak komentarzy do Emeryt też może być przedsiębiorcą

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.   Oznacza to, że emeryt może na takich samych zasadach jak każda inna osoba rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, najkorzystniej w formie księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Emeryt, jak każda inna osoba, może wstępować do spółek (cywilnych, z o.o.). W ostatnim przypadku konieczne będzie jednak prowadzenie pełnej księgowości na podstawie ksiąg rachunkowych, co wiązać się […]

Czytaj dalej
svg%3E
25
Paź

Księgowość: rozliczenie duplikatu faktury za media

Opublikowany przez | · · · · | blog | Brak komentarzy do Księgowość: rozliczenie duplikatu faktury za media

W pracy naszego biura rachunkowego jak bumerang powraca temat rozliczenia VATu z duplikatów faktur za tzw. media.   Informujemy zatem, że w sytuacji otrzymania duplikatu faktury za media, wynikający z niej podatek VAT winien zostać odliczony w terminie płatności jaki został określony w duplikacie lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.   Jeżeli wspomniane wyżej terminy już minęły, odliczenia tego księgowy dokonuje poprzez złożenie korekty deklaracji.   Jeśli macie Państwo pytania dotyczące zaksięgowania duplikatu w księgach rachunkowych lub ujęcia go w podatkowej księdze przychodów […]

Czytaj dalej
svg%3E
23
Paź

Przedawnienie wierzytelności a koszty podatkow

Opublikowany przez | Brak tagów | blog | Brak komentarzy do Przedawnienie wierzytelności a koszty podatkow

Co zrobić z przeterminowanymi wierzytelnościami, których podatnik nie jest w stanie odzyskać? Czy mogą one stanowić koszty podatkowe i być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR)?   Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedawnione wierzytelności nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Tylko wierzytelności, które nie uległy przedawnieniu, mogą stanowić koszty podatkowe i zostać zaksięgowane np. w księgach handlowych jednostki. Dodajmy również, że strata na sprzedaży przedawnionej należności niestety nie będzie stanowiła kosztu podatkowego.

Czytaj dalej
svg%3E
21
Paź

Księgowa podpowiada: sprawdź czy ty też musisz zmienić urząd skarbowy.

Opublikowany przez | | blog | Brak komentarzy do Księgowa podpowiada: sprawdź czy ty też musisz zmienić urząd skarbowy.

Od kilku lat, obok „zwykłych” urzędów skarbowych, funkcjonują również takie „wyspecjalizowane”.   Aby sprawdzić jaki podatnik podlega pod urząd wyspecjalizowany, księgowość odsyła do art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz informuje, że wśród nich znajdują się m.in. osoby prawne, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, o równowartości co najmniej 5 mln euro.   Biuro rachunkowe LCConsulting przypomina, że podmioty, które przechodzą do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego od przyszłego roku, zawiadomienie o zmianie powinny złożyć do dnia 15 października 2013 […]

Czytaj dalej
svg%3E
16
Paź

Księgowość dla każdego: opłata za interpretację indywidualną

Opublikowany przez | · | blog | Brak komentarzy do Księgowość dla każdego: opłata za interpretację indywidualną

Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40,00 zł. W przypadku gdy w składanym wniosku będą występowały odrębne stany faktyczne bądź zdarzenia przyszłe, wówczas opłata w wysokości 40,00 zł pobrana zostanie od każdego z nich. Opłatę należy uregulować do 7 dni od dnia złożenia wniosku. Ponadto księgowość informuje, że podatkowo wydatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodów i może zostać ujęty przez księgową w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR), a u podatników rozliczających się na pełnej księgowości, zostanie […]

Czytaj dalej
svg%3E
14
Paź

Termin złożenia VAT-Z

Opublikowany przez | | blog | Brak komentarzy do Termin złożenia VAT-Z

W związku z zapytaniami, księgowość biura rachunkowego LCConsulting informuje, że podatnicy, którzy zaprzestali wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, mają obowiązek zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego na druku VAT-Z.   Zgłoszenie to stanowi podstawę do wykreślenia z rejestru podatników VAT.   Niestety nie określono terminu, w jakim należy złożyć VAT-Z. Organy podatkowe uznają, że powinno to nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj dalej
svg%3E
10
Paź

Księgowość dla każdego: jak poprawić fakturę.

Opublikowany przez | | blog | Brak komentarzy do Księgowość dla każdego: jak poprawić fakturę.

Czy wiesz co zrobić w sytuacji, gdy sprzedawca wystawiający Ci fakturę pomyli Twoje dane?   Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że nabywca towaru, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą bądź oznaczeniem towaru, może wystawić notę korygującą.   Każda księgowa musi jednak wiedzieć, ze organy podatkowe uznają, że notą korygującą nie można korygować wszystkich danych nabywcy!   Tak więc jeżeli podatnik chce ująć fakturę w ewidencjach VAT oraz w podatkowej książce przychodów i rozchodów […]

Czytaj dalej
svg%3E
08
Paź

Księgowa podpowiada: telewizor w kosztach podatkowych

Opublikowany przez | · | blog | Brak komentarzy do Księgowa podpowiada: telewizor w kosztach podatkowych

Czy zaksięgowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów telewizora, który ma służyć wykonywanej działalności gospodarczej jest prawidłowe? Jeżeli podatnik umieści telewizor w biurze firmy, ale nie będzie w stanie udowodnić, że poniesiony na ten cel wydatek przyczynia się do osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, wówczas księgowość nie będzie mogła zakwalifikować go jako kosztu uzyskania przychodu. Nadmienić należy, że zaliczenie telewizora do kosztów będzie uzależnione od miejsca, w którym telewizor się znajduje. Reasumując, biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że oceny pod kątem zaliczenia przez księgową wydatków na zakup […]

Czytaj dalej
svg%3E
04
Paź

Jak zaksięgować zakup materiałów budowlanych?

Opublikowany przez | | blog | Brak komentarzy do Jak zaksięgować zakup materiałów budowlanych?

Jeden z Klientów naszego biura rachunkowego, celem wykonania usługi budowlanej, dokonał zakupu materiałów takich jak cement, gwoździe, farby itd. Zastanawiał się jak księgowo zaewidencjonować ten zakup, tzn. w której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów go wpisać. Każda księgowa powinna wówczas poinformować, że materiały spełniające definicję rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, winny zostać zaksięgowane w kolumnie 10 „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”.

Czytaj dalej
svg%3E
01
Paź

Księgowa podpowiada: WDT a VAT UE

Opublikowany przez | · | blog | Brak komentarzy do Księgowa podpowiada: WDT a VAT UE

Są firmy, które sporadycznie dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Nasze biuro rachunkowe spotyka się z ich strony z pytaniami, czy muszą one co miesiąc składać informację podsumowującą VAT-UE, nawet jeśli takich dostaw w danym miesiącu nie dokonały? Przypomnijmy, że informacje VAT-UE w wersji papierowej składa się w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji ujmowanych w tych informacjach. Termin 25-dniowy dotyczy obecnie jedynie informacji składanych drogą elektroniczną. Przy czym księgowość informuje, że jeżeli podatnik VAT UE […]

Czytaj dalej
Szybki kontakt!
+
Wyślij!