Lista aktualnościKsięgowość dla każdego: odliczenie VAT z faktury za media
2014-02-21 | 11:08
Jak podatkowo rozliczyć fakturę za media wystawioną w lutym 2014 r., z terminem płatności określonym na marzec? Kiedy księgowa powinna odliczyć VAT?Przypomnijmy, że do końca 2013 r. w przypadku mediów termin odliczenia VAT określony był w sposób szczególny tj. odliczenie VAT było możliwe w rozliczeniu za okres, w którym przypadał termin płatności.Zasady te ule...
Księgowa przypomina: obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
2014-02-18 | 08:57
W związku z wątpliwościami podatników sprzedających swoje towary do krajów Wspólnoty, biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że w 2014 r. po zmianie ustawy o VAT, obowiązek podatkowy z tytułu WDT powstaje tak samo jak w ubiegłym roku, tj. zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o VAT.Z przepisu tego wynika, że obowiązek podatkowy w WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie p...
Zwrot towaru a kasa fiskalna
2014-02-12 | 12:19
W sytuacji gdy podatnik ewidencjonuje sprzedaż przy pomocy kasy rejestrującej, w momencie zwrotu, zobowiązany jest odebrać paragon potwierdzający transakcję, a następnie ująć dane z niego wynikające w ewidencji zwrotów.Przy czym przepisy nie podają w jakiej formie powinna być prowadzona taka ewidencja. Księgowość przyjmuje zatem, że może to być zeszyt, arkusz kalkulacy...
Zmiana kwoty odsetek, której nie trzeba płacić fiskusowi
2014-02-10 | 09:57
Biuro LCConsulting informuje, że podatnik, który zalega z zapłatą podatku, nie musi odprowadzać do urzędu skarbowego odsetek nieprzekraczających kwoty 8,60 zł. Do tej pory kwota ta wynosiła 6,60 zł. Zmiana jest wynikiem wzrostu opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej.Dodajmy, że odsetek budżetowych księgowa nie uj...
NIP na fakturach dla kontrahentów krajowych
2014-01-22 | 11:27
Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, na fakturach dokumentujących krajowe transakcje podają NIP bez prefiksu PL. W żadnym z przepisów nie zabrania się jednak podawania przy sprzedaży krajowej NIPu poprzedzonego kodem PL. Oznacza to, że nie jest błędem wskazanie na fakturze krajowej NIP poprzedzony kodem PL. Nie narusza to...
Wybór formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy
2014-01-14 | 09:35
Każdy podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy zgodnie ze swoim wyborem w formie miesięcznej lub kwartalnej. Jeżeli od bieżącego ma jednak życzenie zrezygnować z wybranego sposobu opłacania podatku dochodowego i zmienić go np. z miesięcznego na kwartalny lub odwrotnie, jego obowiązkiem jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie ...
Nowy limit na księgi handlowe
2013-12-17 | 09:12
Biuro rachunkowe LCConsulting przypomina, że o obowiązku przejścia w danym roku z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe decyduje wysokość przychodó za poprzedni rok podatkowy. Nasza księgowość przypomina, że w 2014 r. prowadzić księgi rachunkowe zobowiązane będą: podmioty, których przychody za 2013 r. wyniosą co najmniej kwotę 5.059.560 zł....
Jak zaksięgować dostawę towarów bez faktury?
2013-12-04 | 08:44
Zazwyczaj dowodem zakupu towarów jest faktura wystawiona przez dostawcę. W praktyce może zdarzyć się jednak tak, że towar zostaje dostarczony do firmy przed otrzymaniem faktury.  Wówczas księgowość, stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w przypadku gdy towar handlowy lub materiał, którego za...
księgowość dla każdego: umowa kupna-sprzedaży w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
2013-11-26 | 12:50
Czasami zdarza się tak, że jedynym dokumentem dotyczącym zdarzenia gospodarczego jest umowa między stronami. Co zrobić gdy brak jest faktury, a chcemy by wydatek został zaksięgowany w KPiR albo w księgach handlowych? Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że zapisy w księdze dotyczące wydatków (kosztów) są dokonywane na podstawie dowodów, o których mowa w §12-16 roz...
Czy sprzedaż przez Internet to działalność gospodarcza?
2013-11-22 | 14:24
Biuro rachunkowe LCConsulting informuje, że jeżeli sprzedaż za pośrednictwem Internetu odbywa się w sposób ciągły, kompleksowy, zorganizowany i profesjonalny, a działania podatnik w tym zakresie nie mają charakteru przypadkowego i incydentalnego, gdyż wymagają podejmowania wielu zaplanowanych i przemyślanych czynności, w tym pośrednictwa portalu aukcyjnego, spełniają one przes...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21